อัพเดทล่าสุด

Tree of Savior : TOS 2.0 so A-Mei-Zing

GPU: GeForce GTX 1060 CPU: Intel(R) Core(TM) i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz Memory: 8 GB RAM (7.95 GB RAM usable) Current resolution: 1920 x 1080, 60Hz Operating system:...